Όροι & Προϋποθέσεις

1

Γενικοί κανόνες

1.1 Παρά τις όποιες μεταφράσεις αυτών των κανόνων, η ερμηνεία των κανόνων που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο θα γίνεται με βάση την Αγγλική γλώσσα, όσον αφορά όλα τα ζητήματα και κάθε δικαίωμα και υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους θα ερμηνεύεται αποκλειστικά αναφορικά προς αυτούς τους κανόνες στην Αγγλική γλώσσα.

1.2 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και προϋποθέσεις θα γνωστοποιείται πριν από την οποιαδήποτε νέα εφαρμογή που τίθεται σε ισχύ. Κάθε τέτοια κοινοποίηση θα γίνεται με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και όλες οι εκδόσεις θα περιλαμβάνουν αριθμό της τρέχουσας έκδοσης καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

1.3 Ένας πελάτης θεωρείται ότι αποδέχεται αυτούς τους κανόνες, ανοίγοντας ένα λογαριασμό ή τοποθετώντας ένα ποντάρισμα στον ιστότοπο.

1.4 Όλες οι αναφορές στις λέξεις ‘εμείς’ και ‘μας’ θα αφορά την “LOGFLEX LIMITED” σύμφωνα με τα συμφραζόμενα στα οποία αυτές διατυπώνονται.

1.5 Θα αντιμετωπίσουμε κάθε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ως σοβαρό ζήτημα και ενδεχομένως να αναλάβουμε νομική δράση την οποία κρίνουμε ότι αρμόζει και είναι κατάλληλη για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας.

1.6 Κάθε πληροφορία που δίνεται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί μόνο είδος καθοδήγησης και υπόκειται στους κανόνες της εταιρείας που αναφέρονται παραπάνω. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον πελάτη είναι σωστές, τελικώς εναπόκειται στην ευθύνη των πελατών να διασφαλίσουν ότι κατανοούν τι είναι αυτό στο οποίο στοιχηματίζουν, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις.

1.7 Η ιστοσελίδα KingSolomons.gr ανήκει στην Logflex Limited, εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρειών 6899081 και με έδρα 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, Λονδίνο, Αγγλία N21 3NA. Η ιστοσελίδα KingSolomons.gr ελέγχεται από την United Kingdom Gambling Commission (αριθμός άδειας 000-039440-R-319360-025).

1.8 Είμαστε υποχρεωμένοι από την άδειά μας για την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με την κατάσταση των κεφαλαίων στους λογαριασμούς τους, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα κεφάλαια προστατεύονται σε περίπτωση αφερεγγυότητας (πατήστε εδώ). Τα κεφάλαια των πελατών μας διατηρούνται χωριστά από τα κεφάλαια της εταιρείας σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας, τα κεφάλαια που διατηρούνται σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό διανέμονται στους πελάτες. Αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών για το διαχωρισμό των κεφαλαίων των πελατών στο επίπεδο: μεσαίας ασφαλείας.

2

Ευθύνη του πελάτη

2.1 Η εταιρεία αποδέχεται μόνο πονταρίσματα από πελάτες ηλικίας άνω των 21 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τυχόν συναλλαγές με ανήλικους ή παραβάτες.

2.2 Εναπόκειται στην ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι διατηρεί το όνομα χρήστη και τα στοιχεία ασφαλείας του μυστικά. Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης ανησυχεί ότι το παραπάνω δεν ισχύει πλέον, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία, οπότε και μπορούν να εκδοθούν νέα στοιχεία, ενώ οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές με βάση τα προηγούμενα θα ακυρώνονται.

2.3 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το άνοιγμα ενός λογαριασμού στοιχήματος.

2.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό υπό την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να υποχρεούται να δηλώσει τους λόγους στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα εξοφλήσει στο ακέραιο το διαθέσιμο ποσό του λογαριασμού στον πελάτη.

2.5 Κάτοικοι των ΗΠΑ, Γαλλία και της Τουρκίας δεν επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό.Το στοίχημα στο διαδίκτυο μπορεί να απαγορεύεται ολικώς ή μερικώς σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Αν το στοίχημα στο διαδίκτυο είναι παράνομο σύμφωνα με την έννομο τάξη στην οποία υπάγεσθε, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να συμπληρώσετε την εγγραφή σας ή να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχερά πονταρίσματα στο διαδίκτυο από άτομα που κατοικούν σε έννομες τάξεις στις οποίες αυτό είναι παράνομο.

2.6 Κατά την εγγραφή στον ιστότοπό μας οι πελάτες υποχρεούνται:

 • Να καταχωρούν στο δικό τους όνομα και επώνυμό τους, δίνοντας ακριβή, σωστά, πλήρη και ενήμερα στοιχεία.
 • Να καταχωρούν με σωστό, πλήρη, ακριβή και ενήμερο τρόπο τον τόπο κατοικίας.
 • Να καταχωρούν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να καταχωρούν ένα τηλεφωνικό αριθμό σταθερής οικιακής γραμμής ή κινητού, που να ταυτοποιείται στο όνοματεπώνυμο του πελάτη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, εφόσον προκύπτει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ανεπαρκείς.

2.7 Οι πελάτες επιτρέπεται να ανοίξουν μόνο έναν λογαριασμό. Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλών λογαριασμών. Αν έχουμε λογικές υποψίες ότι κάποιος από τους πελάτες μας έχει ανοίξει πολλούς λογαριασμούς στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό του πελάτη ή να τον κλείσουμε αμέσως, ενώ ο πελάτης θα παραιτηθεί από όλα τα κέρδη του. Οι πελάτες πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι οι αρχικές καταθέσεις δεν θα επιστραφούν. Επίσης, οι πελάτες θα είναι υπόχρεοι έναντι της εταιρείας για ζημίες και έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της απάτης.

2.8 Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους πελάτες μας να κάνουν κάτι από τα παρακάτω:

 • Να ενεργούν για λογαριασμό κάποιου άλλου ατόμου ή τρίτου μέρους.
 • Να καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
 • Να καταθέτουν χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας την οποία ένας πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί ή εν γνώση τους να εισπράττουν χρήματα από μια τέτοια κάρτα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μετέχοντας σε συμπαιγνία με ένα τρίτο μέρος με σκοπό να πράξουν έτσι.
 • Να χρησιμοποιήσουν με κανενός είδους τρόπο το λογαριασμό παίκτη τους ή το λογαριασμό τρίτων μερών για ξέπλυμα χρήματος ή άλλο παράνομο σκοπό.
 • Να χρησιμοποιούν VPN,Proxy server, Tor Browsers, IP blockers ή οποιουδήποτε είδους λογισμικό ή υπηρεσία προκειμένου να αποκρυφτεί η ηλεκτρονική τους διεύθυνση και η τοποθεσία τους. Αυτό απαγορεύεται ρητά και το KingSolomons διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό, ακυρώνοντας όποια στοιχήματα δεν έχουν διευθετηθεί και επιστρέφοντας το σύνολο των αρχικών καταθέσεων (αφαιρώντας τυχόν ολοκληρωμένες αναλήψεις), σε περίπτωση που κάποιος από τους πελάτες μας χρησιμοποιεί αντίστοιχη μέθοδο.

2.9 Απαγορεύουμε αυστηρώς τη χρήση ρομποτικών, μηχανικών, ηλεκτρονικών ή άλλων συσκευών, που αυτομάτως λαμβάνουν αποφάσεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι είτε μια τέτοια χρήση επιχειρείται ή πραγματοποιείται από κάποιον από τους πελάτες μας ή από κάποιον επισκέπτη ή από τρίτα μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό, αν έχουμε έγκυρη απόδειξη ότι ο πελάτης χρησιμοποιεί τέτοια μέσα για να τοποθετήσει στοιχήματα.

2.10 Η Logflex Ltd διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ή να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση αν ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για περισσότερες από 365 ημέρες. Επιπρόσθετα, διαχειριστικά έξοδα μέχρι και 5 ευρώ μηνιαίως δύναται να χρεωθούν στους ανενεργούς λογαριασμούς. Πριν από κάποια χρέωση σε ανενεργούς λογαριασμούς, η Logflex βεβαιώνει ότι θα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να ενημερώσει τους κατόχους των λογαριασμών, μέσω των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

2.11 Κλείσιμο Λογαριασμού

Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να παίζετε, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας είτε μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών:

Εάν επιλέξετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτόν. Σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, για την δική σας ασφάλεια.

Εάν σας ανησυχεί η στοιχηματική δραστηριότητα σας, εάν είστε προβληματισμένος για τις επιπτώσεις του στοιχηματισμού και χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επιλέξτε «Αυτό-αποκλεισμό» ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

3

Καταθέσεις / Αναλήψεις

3.1 Τα χρήματα που κατατίθενται σε ένα λογαριασμό δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον.

3.2 Η πληρωμή από το λογαριασμό του πελάτη θα γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη ή σε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για κατάθεση.

3.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε

 1. ένα καθαρό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της κάρτας VISA/Mastercard ή/και της τραπεζικής σας κατάστασης,
 2. ένα δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία (ID) ή διαβατήριο,
 3. οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προσωπικής αναγνώρισης, το οποίο θεωρούμε κατάλληλο, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και να επαληθεύσουμε την ηλικία και την ταυτότητά σας και σε οποιαδήποτε στιγμή και ειδικότερα πριν από την επεξεργασία της ανάληψής σας.

3.4 Όπου για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης μας αρνηθεί ή δεν είναι σε θέση να μας παράσχει οποιαδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την αποκλειστική, διακριτική μας ευχέρεια να παγώσουμε αυτό το λογαριασμό πελάτη ή να κλείσουμε αμέσως το λογαριασμό και ο πελάτης χάνει όλα τα κέρδη του. Οι πελάτες πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι οι αρχικές τους καταθέσεις δύνανται να μην επιστραφούν.

3.5 Οι πελάτες σε κάθε στιγμή παραμένουν υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την προστασία της μυστικότητας των λογαριασμών τους. Οι πελάτες δεν πρέπει να επιτρέπουν σε τρίτα μέρη πρόσβαση ή χρήση στο λογαριασμό τους. Οποιεσδήποτε απώλειες εξαιτίας αυτού δεν θα αποζημιωθούν εκ μέρους μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με κανενός είδους τρόπο. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, εφιστούμε την προσοχή σας στην Πολιτική Απορρήτου που πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, μαζί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

3.6 Ο πελάτης δεν πρέπει να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης (login) στον λογαριασμό του. Ο πελάτης αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες που απορρέουν από μια τέτοια πράξη και χωρίς να εξαιρείται από τους γενικούς όρους οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν, αποζημιώνει εις ολόκληρον για λογαριασμό της εταιρείας αναφορικά με βλάβες που προκύπτουν από την προκειμένη περίπτωση.

3.7 Δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία πληρωμή που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€ 1.000) από κάποιο λογαριασμό πελάτη προς έναν τέτοιο πελάτη, έως ότου η εταιρεία να βεβαιωθεί ότι η ταυτότητα, η ηλικία και ο τόπος κατοικίας του πελάτη έχουν επαληθευθεί καταλλήλως.

3.8 Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μέσω πίστωσης ή πιστωτικής κάρτας δεν καθίστανται έγκυρα παρά μόνο όταν λάβουμε την πληρωμή. Στην περίπτωση που μια τέτοια πληρωμή δεν επίκειται, προτού να ξεκινήσει το γεγονός στο οποίο έχει τοποθετηθεί κάποιο στοίχημα, το στοίχημα αυτό καθίσταται αυτόματα άκυρο.

3.9 Σε περίπτωση αίτησης ανάληψης από τον πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχηματική δραστηριότητα εκ μέρους του πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα υπό την αποκλειστική, διακριτική μας ευχέρεια να χρεώσουμε το λογαριασμό του πελάτη με τα έξοδα κατάθεσης και ανάληψης που επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

4

Καζίνο

4.1 Οι κανόνες του καζίνο όπως αναφέρονται παρακάτω αφορούν όλους τους πελάτες του Kingsolomons. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες του Καζίνο, όπως εμφανίζονται εδώ, εφαρμόζονται συνδυαστικά και σε καμία περίπτωση ανεξάρτητα από τους όρους και κανόνες που ορίζονται εντός κάθε παιχνιδιού Καζίνο καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο του Kingsolomons. Οι όροι και κανόνες που περιλαμβάνονται εντός των εφαρμογών των παιχνιδιών Καζίνο καθώς και οι υπόλοιποι όροι του Kingsolomons θα υπερισχύουν έναντι οποιονδήποτε αντιφατικών διατάξεων που αναφέρονται κατωτέρω.

4.2 Tα παιχνίδια στο Casino του Kingsolomons προσφέρονται από τον παρακάτω πάροχο:

 • Playtech 

4.3 Στο καζίνο του Kingsolomons οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να παίξουν με αληθινά χρήματα ή απλώς για διασκέδαση (με εικονικά χρήματα). Ίσως να είναι καλή ιδέα να αρχίσετε να παίζετε με εικονικά χρήματα και στη συνέχεια με πραγματικά χρήματα όταν είστε εξοικειωμένοι με το λογισμικό.

4.4 Το Kingsolomons έχει το δικαίωμα να προσθέτει ή να αποσύρει παιχνίδια από την ιστοσελίδα της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

4.5 Οι παίκτες μπορούν να βρουν τους επιπρόσθετους όρους και κανόνες για κάθε παιχνίδι εντός των ίδιων των παιχνιδιών οι οποίοι είναι προσβάσιμοι δίχως την υποχρέωση να τοποθετηθεί ποντάρισμα στο Καζίνο.

4.6 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή ματαίωση του παιχνιδιού ισχύουν τα παρακάτω:

4.6.1 Το Kingsolomons δε φέρει καμία ευθύνη για κανένα διάστημα διακοπής των υπηρεσιών, διακοπές των διακομιστών, καθυστερήσεις ή οποιασδήποτε τεχνικής ή πολιτικής αναταραχής στο παιχνίδι.

4.6.2 Το Kingsolomons δε φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, οι οποίες πηγάζουν ή εικάζονται ότι προήλθαν σε σχέση με ή σε σύνδεση με την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής: συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, καθυστερήσεις ή διακοπές των διαδικασιών ή των διασυνδέσεων, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, αδυναμία της επικοινωνίας, μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτού από κάποιο πρόσωπο οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλήψεων στο περιεχόμενο.

4.6.3 Στην περίπτωση που υπάρξει δυσλειτουργία στο σύστημα του καζίνο, όλα τα πονταρίσματα θεωρούνται άκυρα.

4.6.4 Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο παίκτης αποσυνδεθεί από το παιχνίδι Καζίνου, τότε το Kingsolomons δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που οφείλεται στην αποσύνδεση αυτή. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του καταγράφεται και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο από την αποσύνδεση.

4.6.5 Με την τοποθέτηση περαιτέρω πονταρισμάτων, ο παίκτης αποδέχεται το αποτέλεσμα του προηγούμενου πονταρίσματός του. Ως εκ τούτου, κατά την διακριτική ευχέρεια του Kingsolomons, το αποτέλεσμα του προηγούμενου πονταρίσματος δεν τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση και ουδεμία επιστροφή ή αποζημίωση δεν θα χορηγείται. Στην περίπτωση που ο παίκτης θεωρεί ότι το αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα παιχνίδια είναι λανθασμένο, θα πρέπει να επικοινωνεί αμέσως με το Kingsolomons και να δηλώνει τη δυσαρέσκειά του.

4.6.6 Στην περίπτωση που η συμμετοχή ενός παίκτη σε ένα παιχνίδι, αφού εκείνος έχει τοποθετήσει ένα στοίχημα, διακοπεί από πτώση του συστήματος τηλεπικοινωνιών, ή αδυναμία του υπολογιστικού συστήματος του παίκτη να συνεχίσει το παιχνίδι, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί και κατά την διαδικασία επαναλειτουργίας του συστήματος ο παίκτες μπορεί να δει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στην αντίστοιχη σελίδα του λογαριασμού του, και σε περίπτωση που ο παίκτης κερδίσει, το ποσό που κέρδισε θα πιστωθεί άμεσα στον λογαριασμό του.

4.6.7 Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταφορά ποσών από το παιχνίδι στο λογαριασμό ενός παίκτη, τότε το ζήτημα θα ερευνηθεί σε συνεργασία με τον πάροχο του παιχνιδιού και όπου κριθεί θα επιστραφούν τα κέρδη ή το ποντάρισμα στο λογαριασμό του παίκτη.

4.6.8 Όταν προκύψει σφάλμα επικοινωνίας/διακοπή σύνδεσης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ελεύθερης περιστροφής (free spin), ο οποίος έχει χορηγηθεί ως αποτέλεσμα νίκης για ελεύθερη περιστροφή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι εναπομείναντες ελεύθεροι κύκλοι δύνανται να χαθούν και οποιαδήποτε αποζημίωση θα δοθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

4.7 Στην περίπτωση που ο παίκτης παραμένει αδρανής για περίπου είκοσι (20) λεπτά, ενώ βρίσκεται εντός ενός παιχνιδιού, τότε η συνεδρία του παιχνιδιού θα διακόπτεται και ο παίκτης θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου καινούριο παιχνίδι.

5

Κέρδη

5.1 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη.

5.2 Το μέγιστο κέρδος ανά ποντάρισμα ορίζεται στα 500.000 ευρώ εκτός και αν πρόκειται για νίκη σε προοδευτικό τζακποτ. Οποιοδήποτε ποσό πάνω από αυτό θα αφαιρείται απο το λογαριασμό του παίκτη.

5.3 Στις περιπτώσεις όπου μία κατάθεση συνδυάζεται με μπόνους το οποία ο παίκτης έχει αποδεχτεί, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος στοιχηματισμός πριν το ποσό του μπόνους και οποιαδήποτε κέρδη έχουν προέλθει από αυτό γίνουν διαθέσιμα για ανάληψη. Αίτημα για ανάληψη πριν ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος στοιχηματισμός θα αφαιρέσει από το λογαριασμό το ποσό του μπόνους και κέρδη που προέρχονται από αυτό. Εκτός και αν αναφέρεται αλλιώς, ο απαιτούμενος στοιχηματισμός κάθε μπόνους που σχετίζεται ή δεν σχετίζεται με κατάθεση είναι 25 φορές η αξία του. Για παράδειγμα ένα μπόνους €10 έχει στοιχηματισμό €250. Πονταρίσματα σε επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια με κάρτες (ρουλέτα, μπλακτζακ) μετράνε 10% ως προς τον στοιχηματισμό. Από το στοιχηματισμό εξαιρούνται το Baccarat σε όλες τις εκδόσεις, τα ζάρια και τα παρακάτω παιχνίδια με προοδευτικό τζακποτ (Genie's Hi Lo Progressive, Jackpot Darts Progressive, Mega Ball Progressive, Fei Long Zai Tian, Nian Nian You Yu, Wu Long Jackpot, Zhao Cai Jin Bao Jackpot, Jacks or Better 10 lineProgressive, Mega Jacks Progressive).

 

6

Παράπονα

6.1 Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανεξαρτήτως προβλήματος, η αρμόδια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι έτοιμη και διαθέσιμη να επιληφθεί του προβλήματος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και θα επιλυθεί σύντομα.

6.2 Υποβολή - διαχείριση παραπόνων

6.2.1 Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.Αν ωστόσο για κάποιο λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι απο αυτές μπορείτε να υποβάλλετε τα παράπονα σας με τους παρακάτω τρόπους :

α) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Novigroup Limited, Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man,  IM99 1RZ,

β) στέλνοντας email στο [email protected],

γ) μέσω ζωντανής συνομιλίας επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στην «Εξυπηρέτηση» στην ιστοσελίδα μας.

6.2.2 Όλα τα παράπονα θα καταχωρούνται εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα σας ενημερώνει για την καταχώρηση του παραπόνου σας και για το ποιος θα το διαχειριστεί από την Ομάδα Εξυπηρέτησης. Λάβετε υπόψη ότι έχουμε 8 εβδομάδες για να διερευνήσουμε το παράπονό σας και να λάβουμε την τελική μας απόφαση.

6.2.3 Μόλις δοθεί οριστική απάντηση από την Εταιρεία, θα σας σταλεί ειδοποίηση με την μέθοδο επικοινωνίας που έχετε επιλέξει. Μόνο εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής παραπόνων της Εταιρείας , μπορείτε να προσφύγετε σε Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Διαφορών.

6.3 Επίλυση από Ανεξάρτητη Αρχή

Εφόσον η Novigroup Limited ρυθμίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου, όλοι οι πελάτες έχουν δικαίωμα να προσφύγουν σε Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Διαφορών , η οποία είναι o IBAS. O IBAS είναι μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη υπηρεσία επίλυσης διαφορών, που επιλαμβάνεται υποθέσεις που αφορούν σε στοιχηματικές συναλλαγές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες τους στο www.ibas-uk.com/

O IBAS θα δράσει ως Ανεξάρτητη Αρχή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ των παικτών και της Novigroup Limited και είναι δυνατόν να ζητήσει πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα που αφορούν το παράπονο για την επίλυση του οποίου ο πελάτης προσέφυγε στην Αρχή. Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ Novigroup Limited και IBAS θα γίνονται μέσω του Αρμοδίου για την Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος από Παράνομες Δραστηριότητες (Nominated Officer). Όλα τα παράπονα/αιτήματα προς την Αρχή ,που υποβάλλονται προφορικά ή γραπτά, θα επιλύονται εντός 5 εργάσιμων ημερών, αφού δοθεί έγκριση από τον Αρμόδιο για την Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος (Nominated Officer), ότι τα εν λόγω αιτήματα είναι εύλογα και αρμόζοντα.

Μπορείτε επίσης να επιλύσετε την διαφωνία σας μέσω της πλατφόρμας του European Online Dispute Resolution ακολουθώντας τον σύνδεσμο : https://ec.europa.eu/consumers/odr/

7

Πολιτική Απορρήτου

7.1 Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου 

Η χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή της τότε τρέχουσας Πολιτικής Απορρήτου, ώστε να συμπεριλάβει τυχόν τροποποιήσεις τους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική εδώ για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη μεταφορά (κατά περίπτωση) των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν δεν συμφωνείτε με την αποδοχή και δέσμευση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

8

Αποκλεισμός και περιορισμός ευθύνης

8.1 Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας παρέχονται "ως έχουν". Δεν παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση, άμεση ή έμμεση, εκτός από αυτήν που απορρέει από τον ισχύοντα νόμο, σχετικά με την ακρίβεια των αναγραφόμενων περιεχομένων των ιστοσελίδων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε τις ιστοσελίδες ή να διακόπτουμε την πρόσβαση σε αυτές σε κάθε στιγμή.

8.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες υπολογιστή, αποτυχία της γραμμής τηλεπικοινωνίας ή των συνδέσεων στο διαδίκτυο ούτε για απόπειρες εκ μέρους σας για να συμμετέχετε στα παιχνίδια με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας μας.

8.3 Μπορούμε να διακόψουμε προσωρινά μέρος ή το σύνολο υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε λόγο υπό την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων, όπως είναι λογικά πρακτικό.

9

Πνευματικά δικαιώματα και πρόσβαση στις ιστοσελίδες

9.1 Με την πρόσβαση σας στις διαδικτυακές ιστοσελίδες της Logflex συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στις σελίδες μας, εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με προγράμματα bonus σας κατευθύνουμε στη σχετική ιστοσελίδα μας. 

Εάν οι απαιτήσεις για το bonus δεν εκπληρωθούν εντός έξι μηνών (εκτός και αν υπάρχει άλλος όρος στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις του) από τη στιγμή που λαμβάνεται το μπόνους για πρώτη φορά, τότε το μπόνους θα ακυρωθεί και θα αφαιρεθεί από το λογαριασμό.

10

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση στις Υπηρεσίες, την(τις) Ιστοσελίδα(ες), το Λογισμικό, τις Πληροφορίες και η ερμηνεία αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους Αγγλίας και Ουαλίας.

11

Διάφορα

11.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση εκ μέρους σας αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε στην Logflex LTD ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις.

11.2 Αν οποιοδήποτε μέρος της συμφωνίας αυτής ορίζεται ως άκυρος ή εάν δεν είναι εφαρμοστέος σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, των αποποιήσεων εγγύησης ή των περιορισμών ευθύνης, όπως προσδιορίζονται πιο πάνω, τότε ο άκυρος ή μη εφαρμοστέος όρος θα υποχωρήσει υπέρ ενός ισχυρού και εφαρμόσιμου όρου που ταιριάζει περισσότερο στις προθέσεις (ratio) της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει εν ισχύ.

11.3 Διατηρείται η επιφύλαξη για τα όποια δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά στο παρόν.

11.4 Αν υπάρχει μια διαφωνία που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από το KingSolomons , πρέπει να παραπέμπεται, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων, προς εκδίκαση την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διαιτησίας Στοιχημάτων (IBAS), αριθμός τηλεφώνου +44 207 347 5883. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για την IBAS στη διεύθυνση www.ibas-uk.com.

12

Κοινωνική ευθύνη

12.1 Υποστηρίζουμε ενεργά αρκετές πρωτοβουλίες για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης έρευνας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε ελεύθερα μαζί μας αν αισθάνεστε ότι παίζετε τυχερά παιχνίδια σε υπερβολικό βαθμό. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να έρθετε σε επαφή με αρκετούς ανεξάρτητους οργανισμούς κατά του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια, όπως οι οργανώσεις GamCare (www.gamcare.co.uk) ή Gamblers Anonymous (www.gamblersanonymous.org).

Η ιστοσελίδα KingSolomons.gr ανήκει στην εταιρεία Logflex Limited, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας με αριθμό μητρώου εταιρειών 6899081 και εδρεύει στην οδό 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, Λονδίνο, Αγγλία N21 3NA. Η ιστοσελίδα KingSolomons.gr διέπεται υπό την εταιρεία Novigroup Limited, αριθμός μητρώου εταιρειών 124281C, η οποία εδρεύει στο Clinch's House, Lord Street, Douglas, Νήσος Man, IM99 1RZ.Η εταιρεία Novigroup Limited είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από την Αρχή Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (αριθμός αδείας 000-039440-R-319360-025).

Έκδοση 5: Τελευταία Ενημέρωση 14/12/2018